Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 28-03-2023

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 28-03-2023

 

ਹੇਰੋਡੀਆਸ

 

“ਫ਼ੇਰ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੇਰੋਦਿਯਾਸ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ।" - ਮੱਤੀ 14:11

 

ਹੇਰੋਡੀਆਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾੜੀ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਰੋਡੀਆਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਠੋਰ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਲਾਵੁਲਸ ਜੋਸੀਫਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੋਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ।

 

ਉਸ ਉਮਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੇਰੋਡੀਆਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਨਿਡਰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਜੌਨ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਯੋਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਟਪਕਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਰੋਡੀਅਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, "ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ" (ਕਹਾਉਤਾਂ 29:1)। ਜੋਸੀਫਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਏਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

 

ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਕੀ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਵਾਂਗ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ “ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ” ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

- ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਬੇਬੀ ਕਾਮਰਾਜ

 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੋਟ:

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

 

*Whatsapp*

ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਿਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ *+91 94440 11864* ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

www.vmm.org.in 

Email: info@vmm.org.in

 

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infobells.vmmorgin

 

ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਰੂ ਦਨਗਰ , ਭਾਰਤ 626001 

ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ +91 95972 02896


Comment As:

Comment (0)