Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்

Punjabi

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 28-03-2023

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 28-03-2023

 

ਹੇਰੋਡੀਆਸ

 

“ਫ਼ੇਰ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 27-03-2023

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 27-03-2023

 

ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੱ

 

"ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਹਿਣੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 26-03-2023…

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 26-03-2023 (Kids Special)

 

ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਵੋ

 

“ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 24-03-2023

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 24-03-2023

 

ਸੌ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ

 

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 23-03-2023

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 23-03-2023

 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ

 

"ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭੇ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਬਾ ਅਨੁਸਾਰ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 18-03-2023

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 18-03-2023

 

ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ

 

"ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ; ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 17-03-2023

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 17-03-2023

 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

 

"ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਭਾਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬਾਲ-ਬਚਿਆਂ ਜ੍ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ… Read more

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 16-03-2023

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 16-03-2023

 

ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

 

“ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ… Read more