Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்

Oriya

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 24-09-2023…

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 24-09-2023 (Kids Special)

 

ମୋହନଙ୍କ ଅନୁତାପ

 

“କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ;… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 23-09-2023

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 23-09-2023

 

ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବ କି ?

 

“ଦୁଷ୍ଟତାର-ଜାତ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 22-09-2023

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 22-09-2023

 

ଖସିଯିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସ 

 

“ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 20-09-2023

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 20-09-2023

 

କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ରୂପବତୀ 

 

“ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାଏ, ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 18-09-2023

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 18-09-2023

 

ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

 

“ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 17-09-2023…

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 17-09-2023 (Kids Special)

 

ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା

 

“ଯଦ୍ୟପି ସେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନମ୍ର… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 16-09-2023

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 16-09-2023

 

ବ୍ୟାଟେରୀ କମ୍ (BATTERY LOW)

 

“ଆନ୍ତରିକ ଭାବନାର ବାହୁଲ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ସାନ୍ତ୍ୱନାସବୁ ମୋ’ ପ୍ରାଣକୁ… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 15-09-2023

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 15-09-2023

 

ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ

 

“ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ… Read more