Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 29.02-2024

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 29.02-2024

 

ਸਲੀਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

 

"...ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;..." - ਗਲਾਤੀਆਂ 6:14

 

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਕ ਈਸਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ, ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਲੀਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ।

 

ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਪਿਆਰੇ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਾਪਿਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: "ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਸੀ." ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘੀਏ !! ਆਓ ਹਰੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਮੁਰਝਾਏ ਨਹੀਂ।

- ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਬੇਬੀ ਕਾਮਰਾਜ

 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੋਟ:

ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 24-ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।.

 

*Whatsapp*

ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਿਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ *+91 94440 11864* ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

www.vmm.org.in 

Email: info@vmm.org.in

 

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infobells.vmmorgin

 

ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਰੂ ਦਨਗਰ , ਭਾਰਤ 626001 

ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ +91 95972 02896


Comment As:

Comment (0)