Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 15.06-2024

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 15.06-2024

 

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ

 

"ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ; ਓਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ।” - ਯਸਾਯਾਹ 43:21

 

ਹੰਨਾਹ ਗਿਗਿੰਸ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ "ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਕੋਨਾ" ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੋਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ "ਕਲਾਊਡ ਐਂਡ ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ" ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੂਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਗਾਈ। ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪਲ ਪਲ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਉਤਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਚ ਗਿਆ।

 

ਪਿਆਰੇ! ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦਿਆਲਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ।

- ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ. ਰੂਬੀ ਅਰੁਣ

 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੋਟ:

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ 313 ਤਾਲੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

 

*Whatsapp*

ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਿਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ *+91 94440 11864* ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

www.vmm.org.in 

Email: info@vmm.org.in

 

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infobells.vmmorgin

 

ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਰੂ ਦਨਗਰ , ਭਾਰਤ 626001 

ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ +91 95972 02896


Comment As:

Comment (0)