Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்


ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 28.02-2024

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਧਾ (Punjabi) 28.02-2024

 

ਤੋਹਫ਼ਾ

 

“ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ...” - ਯੂਹੰਨਾ 3:16

 

ਤੋਹਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਤੋਹਫ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ੇ। ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਫਟ ਆਈਟਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੈਨਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ।

 

ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ! ਉਹ ਅਮੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਰਹਿਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਪਿਆਰੇ! ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਅਹੁਦਾ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਆਉ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ।

- ਸੀਸ. ਅਸਤਰ ਸੇਲਵੀ

 

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੋਟ:

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ; ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

 

*Whatsapp*

ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਮਿਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ *+91 94440 11864* ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

www.vmm.org.in 

Email: info@vmm.org.in

 

Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infobells.vmmorgin

 

ਪਿੰਡ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀਰੂ ਦਨਗਰ , ਭਾਰਤ 626001 

ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ +91 95972 02896


Comment As:

Comment (0)