Village Missionary Movement

கிராம மிஷனரி இயக்கம்

Oriya

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 16-02-2021

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 16-02-2021

ଆତ୍ମୀୟ ପୌରଶ 

“ସେ ପାଉଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଆସି ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରମ ପ୍ରଧାନ… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 15-02-2021

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 15-02-2021

ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପୀଠ

“ଆଉ, ସେମାନେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ, ପୁଣି, ମଥିୟଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଲି ଉଠିଲା; ସେଥିରେ… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 14-02-2021

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 14-02-2021

ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମ 

“କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 13-02-2021

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 13-02-2021

ପାଉଲ ନାମକ ସାଉଲ 

“ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛୁ, ଆଉ… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 12-02-2021

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 12-02-2021

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବ କଣ ? 

“ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଯିରୂଶାଲମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 11-02-2021

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 11-02-2021

ଜାତିପ୍ରଥା ନାହିଁ 

"…କୌଣସି ଲୋକକୁ ଅପବିତ୍ର କି ଅଶୁଚି ବୋଲି ନ କହିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି ।“ - ପ୍ରେରିତ 10:28

Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 10-02-2021

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 10-02-2021

ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା 

“କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୋଲି ଗଣାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି ସେବାପଦରେ ଅଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା… Read more

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 09-02-2021

ଆଜିର ବାକ୍ୟ (Oriya) 09-02-2021

ମନପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିତ୍ରାନ 

“ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସପରିବାର… Read more